Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia? Przepisy 2022

Niski stan rzek i zagrożenie pożarowe – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą, a rok 2022 nie jest ani pierwszym, ani tym bardziej ostatnim, kiedy takie ostrzeżenie jest wystosowywane. Obywatele są proszeni o to, by nie myć samochodów, nie napełniać basenów przydomowych czy nie podlewać ogrodów. Problem na poziomie lokalnym i indywidualnym w pewnym stopniu rozwiązuje zbiornik na wodę deszczową. Sprawdź, czy jego postawienie wymaga pozwolenia na budowę.

Zbiornik na deszczówkę a pozwolenie

Deszczówka może być wykorzystywana na szereg różnych sposobów, przede wszystkim do podlewania roślin zielonych w ogrodzie, ale nie tylko. Umożliwia pozyskanie wody do mycia pojazdów czy innych elementów wyposażenia podwórka. Inwestycja polegająca na instalacji zbiornika na deszczówkę może być realizowana z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa, a to wszystko za sprawą projektu „Moja Woda”. Jego beneficjenci mogą otrzymać dotację w kwocie do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów m.in. na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.

Program ten ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Jednym z jego elementów są zbiorniki do retencjonowania wody, czyli po prostu pojemniki na deszczówkę. Pojawia się przy tym pytanie: czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia na budowę?

Zbiornik na wodę deszczową – pozwolenie czy zgłoszenie? Co obecnie wskazują przepisy?

W zależności od podejścia starostwa powiatowego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie polegające na instalacji zbiornika na deszczówkę, to, czy potrzebne jest pozwolenie, interpretuje się inaczej. Część starostw uznaje, że takie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, co niestety wydłuża czas realizacji inwestycji i staje się bardziej kosztochłonne. Inne wydają interpretację korzystniejszą dla obywatela pytającego o to, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia. Wskazują, że wystarczające jest zgłoszenie robót w trybie określonym w art. 29 Prawa budowlanego.

Problem w tym, że brakuje jednoznacznych regulacji, które wskazywałyby, czy musimy pozyskać na zbiornik na deszczówkę pozwolenie czy zgłoszenie w 2022 roku. W tej sprawie już w ubiegłym roku do Ministra Klimatu i Środowiska wpłynęły interpelacje poselskie z prośbą o doprecyzowanie wymagań prawnych i zrezygnowania z nadmiernych oczekiwań. To pozwoliłoby zwiększyć zainteresowanie programem „Moja Woda”.

Brak jednoznacznej wykładni przepisów: czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia na budowę?

Co do zasady w przypadku podjęcia budowy zbiornika na deszczówkę o pojemności do 10 metrów sześciennych starostwa nie powinny wymagać pozyskania pozwolenia na budowę. Niejednolitość przepisów i istniejąca swoboda w ich interpretacji nie służy popularyzacji pojemników na deszczówkę na posesjach prywatnych. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreśla, że na poziomie orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne dominuje pogląd, że uzyskanie pozwolenia na budowę przydomowych zbiorników retencjonujących i zbierające wody opadowe z terenu posesji, w tym wykonanie szczelnych zbiorników podziemnych o pojemności poniżej 10 m3, nie wymaga takich formalności.

Kupujesz i instalujesz zbiornik na deszczówkę – czy taka inwestycja wymaga pozwolenia?

Odwołując się do wykładni celowości prawa budowlanego i biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy, to zakładają one pewne wyjątki od tego, by roboty podejmować jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zastrzeżenia od tej reguły zostały zawarte w art. 29-31 Prawa budowlanego.

Warto zwrócić uwagę w szczególności na art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, gdzie wskazano katalog robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia. Jednoznacznie określono, że zwolnieniem tym objęte są inwestycje polegające na budowie:

  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (szamba),
  • sieci kanalizacyjnych,
  • przyłączy kanalizacyjnych,
  • instalacji kanalizacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego na roboty budowlane, które dotyczą niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej, jest bezdyskusyjne. Jednak w przedstawionym katalogu znajdują się też obiekty o większym stopniu skomplikowania i oddziaływania niż zbiornik na deszczówkę o pojemności do 10 m3.

Nie jest tajemnicą, że warunki techniczne w zasadzie nie regulują wymagań technicznych i budowlanych dotyczących realizacji na działce zbiorników na wodę opadową. Ma się to jednak wkrótce zmienić za sprawą przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Resort chce raz na zawsze wyłączyć budowę zbiorników bezodpływowych na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m3 z konieczności uzyskiwania pozwolenia. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa ustawa ostatecznie zostanie uchwalona. Jeśli tak się stanie, to zbiornik na deszczówkę będzie wymagał jedynie dokonania stosownego zgłoszenia.

Jak wybrać zbiornik na deszczówkę?

Kiedy już wiesz, jakie wymagania formalno-prawne musisz spełnić, by móc gromadzić na swojej posesji wodę deszczową, pora przystąpić do wyboru zbiornika na deszczówkę o odpowiedniej wielkości, a przy tym solidnego i trwałego. Takim zbiornikiem są pojemniki wykonane z betonu oferowane przez Szambo Rambo.

Zbiornik wykonane są z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół, z wykorzystaniem sprawdzonych materiałów. W tym przypadku jest to beton klasy B-25 o przepuszczalności W8, który zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość, pomimo upływu lat i oddziaływania na zbiornik niekorzystnych czynników atmosferycznych. Producent zabezpiecza konstrukcję zbiornika – dodatkowo wzmacnia beton profesjonalnymi środkami oraz wykorzystuje proces wibrowania z dodatkiem plastyfikatorów i hydrouszczelniaczy.