Czy szambo musi być szczelne?

Szambo to zbiornik na nieczystości i ścieki pochodzące z naszego domu. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwość podłączenia się do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Zbiornik ten musi być szczelny, aby uniemożliwić zanieczyszczenie okolicy oraz wód gruntowych, co mogłoby być katastrofalne w skutkach. Jakie konsekwencje niesie dla nas oraz środowiska rozszczelnione szambo?

Szambo betonowe – czy szczelne?

Tak, szamba betonowe są szczelne. Jeśli zdecydujemy się na zbiornik wykonany przez dobrego producenta z materiałów najlepszej jakości, nie musimy się niczego obawiać. Przyjmując, że w trakcie procesu produkcji przestrzegano wszystkich procedur, a sam montaż szamba i jego izolacja zostały przeprowadzone fachowo, to możemy mieć niemal stuprocentową gwarancję, że nasz zbiornik na nieczystości będzie szczelny, bezpieczny i ekologiczny.

Rozszczelnione szambo – co za nie grozi?

Podstawowymi sprawami w przypadku instalacji, jaką jest szambo, są po pierwsze szczelność, a po drugie jej regularne opróżnianie. Jeśli nie dopilnujemy jednej z powyższych kwestii, musimy liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami, które należy rozpatrywać na co najmniej trzech płaszczyznach:

  • toksykologicznej
  • ekologicznej
  • prawnej

Nieczystości przedostające się do otoczenia z nieszczelnego szamba i dalej do wód gruntowych będą powodowały ich skażenie. W następstwie podobnego zdarzenia może dojść do zanieczyszczenia ujęć wody pitnej niebezpiecznymi dla zdrowia oraz życia mikroorganizmami, jak chociażby pałeczką okrężnicy escherichia coli. Zakażenie bakterią e.coli może wywołać stany zapalne przewodu pokarmowego, posocznicę czy zapalenie opon mózgowych i jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci. Zakażenie pałeczką okrężnicy jest również niebezpieczne dla innych zwierząt, w szczególności młodych ssaków.

Tutaj możemy już wziąć pod rozwagę konsekwencje ekologiczne, jakie niesie ze sobą nieszczelne szambo. Skażenie otoczenia oraz środowiska jest jego bezpośrednim następstwem i stanowi zagrożenie tak dla ludzi, jak i dla zwierząt. Zniszczone nisze ekologiczne, choroby oraz śmierć organizmów to następstwa, z jakimi trzeba się liczyć w sytuacji przeniknięcia nieczystości do otoczenia.

Na koniec warto rozważyć konsekwencje prawne. Warto nadmienić, że kwestię tego, kto może zajmować się wywozem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, dokładnie reguluje prawo. Należy pamiętać, żeby korzystać z usług firm posiadających na to specjalne zezwolenie i zawsze domagać się rachunku. Zabezpieczy nas to w sytuacji kontroli przed mandatami lub grzywną. Jeden rachunek nie będzie wystarczający. W razie kontroli musimy udowodnić, że z pomocą przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wywóz nieczystości pozbywaliśmy się ścieków regularnie. Korzystanie z usług firmy posiadającej wspomniane zezwolenie zyskujemy pewność, że wyprodukowane przez domowników nieczystości trafią do oczyszczalni ścieków, a nie do pobliskiego cieku wodnego, co mogłoby spowodować katastrofę ekologiczną.