Czy na szambo trzeba mieć pozwolenie?

W wielu przypadkach budowa szamba wymaga pozwolenia od starosty lub prezydenta miasta, czasami jednak wystarczy samo zgłoszenie, które umożliwia właściwie natychmiastowe przystąpienie do jego instalacji bez uzyskiwania odpowiednich dokumentów zwrotnych.

Przepisy o budowie szamba 2021 są korzystnie zaprojektowane dla właścicieli jednorodzinnych gospodarstw domowych, a większe wymagania dotyczą głównie obiektów użyteczności publicznej, lecz nie tylko. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę, dlatego warto poznać wszelkie zasady dotyczące uzyskiwania pozwolenia na szambo.

Czym są szamba i do czego służą?

Szambo to zbiornik o konkretnej pojemności wyrażonej za pomocą parametru metrów sześciennych, który służy do gromadzenia nieczystości płynnych, np. ścieków, z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów o użyteczności publicznej.

Na rynku znajdują się obecnie najtrwalsze szamba betonowe oraz szamba wykonane z tworzyw sztucznych, np. laminatu szklano-poliestrowego. Oba warianty mają swoje zalety oraz wady, a wybór pomiędzy nimi warto uzasadnić między innymi opłacalnością zakupu oraz lokalizacją działki. Różnice występują także w obrębie samej budowy. Modele jednokomorowe są najprostsze i najtańsze, a przy tym także wymagają najmniejszej ilości wolnego miejsca, podczas gdy modele wielokomorowe są tańsze w eksploatacji, lecz większe i droższe w zakupie.

Szamba wkopuje się do gleby na odpowiednią głębokość przy użyciu specjalistycznych maszyn, które umożliwią jego prawidłowe osadzenie. Montaż szamb jest obligatoryjny dla wszystkich gospodarstw domowych, które nie mają bezpośredniego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Nagromadzone nieczystości wywozi się za pomocą wozu asenizacyjnego.

Szambo betonowe bez pozwolenia – wymogi i formalności

Czy na szambo trzeba mieć pozwolenie? Okazuje się, że nie zawsze. Zbiorniki o pojemności nie większej niż 10m3 można z powodzeniem zainstalować na swojej działce bez uzyskania zgody i pozwolenia na budowę od odpowiedniego starostwa lub właściwego urzędu. Wymagane jest natomiast zgłoszenie szamba do gminy, czyli poinformowanie władz o zamiarze jego postawienia na konkretnej działce na podstawie ogólnodostępnego wniosku.

Urząd ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu, a brak odpowiedzi równa się zgodzie. Wiele osób błędnie zakłada, że samo wysłanie wniosku i zgłoszenia jest równoznaczne uzyskaniu pozwolenia, podczas gdy tak naprawdę ostateczną datą zgody jest 30-ty dzień od chwili wysłania zgłoszenia do urzędu. Wtedy też warto rozpocząć wszelkie prace. Z reguły pojemność 10m3 jest w pełni wystarczająca do rodzinnych gospodarstw domowych. Co ważne jednak, w dalszym ciągu postawienie zbiornika o tej pojemności wymaga spełnienia warunków odległości od domu, studni i granicy działki.

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na instalację szamba?

Przepisy o budowie szamba w 2021 nakładają pewne obowiązki na inwestorów, którzy chcą na swojej działce postawić zbiornik o pojemności większej niż 10m3. Cały proces powinien zająć około dwóch miesięcy i nie jest zbyt wymagający, należy się jednak do niego prawidłowo przygotować. Niezbędne okaże się zgłoszenie budowy szamba wraz z jego precyzyjnym opisem technicznym i planem zagospodarowania działki, na którym warto jak najbardziej precyzyjnie zaznaczyć jego docelową lokalizację. To podstawowe wymogi formalne.

Podstawowe przepisy o szambie 2021

Pewne kwestie dotyczące budowy szamba są wspólne i dotyczą obu przypadków. Niezbędne okaże się zachowanie prawidłowej odległości szamba od domu, która musi wynosić nie mniej niż 5 metrów w linii prostej oraz odległości 15 metrów od ujęcia wody pitnej, a także 2 metrów od granicy działki. Co ważne, te odległości szamba dotyczą zarówno działki jego właściciela, jak i budynków sąsiednich, co może rodzić wiele kłopotów związanych z prawidłową lokalizacją szamba.

Inne przepisy dotyczą szamb budowanych w zabudowie wielorodzinnej i hotelach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. W takich sytuacjach wymogów jest znacznie więcej. Odległość od sąsiednich budynków mieszkalnych musi wynosić minimum 15 metrów, a od granicy działek nie mniej niż 7,5 metra.

Odległości te rosną także wraz z pojemnością zbiornika aż do 50m3, kiedy to wymagane jest uzyskanie zgody od odpowiedniego dla rejonu inspektora sanitarnego. Czy na szambo trzeba mieć pozwolenie? Zdecydowanie tak, ale wyłącznie w niektórych, ściśle określonych przepisami przypadkach, które z reguły dotyczą tylko obiektów użyteczności publicznej. Budowa szamba bez pozwolenia łączy się z karami, które mogą być wysokie. Warto ich uniknąć, zachowując prawidłową odległość szamba i składając prawidłowy wniosek.